Purjehtiminen on laji, jossa voi jatkuvasti edistyä. Etenkin kilpapurjehtimisessa voi huomata, että aina voisi oppia tekemään tarvittavat tehtävät nopeammin ja olemaan parempi veneen käsittelyssä. Kilpailuissa on tarpeen myös hyvät kommunikointitaidot ja kyky havaita muuttuvia sääolosuhteita toisia kilpailijoita paremmin. Siispä myös kokeneiden purjehtijoiden kannattaa harkita taitojensa viilaamista erilaisilla kursseilla.

Perämieskurssit

Vesiliikenteessä perämies on osa veneen päällystöä. Isommissa laivoissa päällystöön kuuluu hänen lisäkseen ainakin kapteeni ja muut veneen miehistön jäsenet ovat esimerkiksi matruuseja tai pursimiehiä. Näille kaikille on olemassa omat ammattitutkintonsa, mutta tavallisessa huvi- ja kilpapurjehtimisessa ei tarvita ammattitutkintoja. Muutenkin termit voivat olla hieman erilaiset ja vaihdella eri purjehduskoulujen kesken. Pienemmissä purjeveneissä perämies voi olla veneen kippari suotuisissa sääolosuhteissa valoisaan aikaan.

Perämiehen tulee olla purjehtimista jo harrastava henkilö ja hänellä on ennestään oltava purjeveneen miehistön taidot hallussaan. Perämieskurssi onkin jatkokurssi purjehtimisen jo hallitseville. Tarvittaessa voi käydä kertauskursseja ennen kuin ilmoittautuu perämiesopintoihin. Kursseilla opitaan lisää hyvistä merimiestavoista sekä vesillä liikkumisesta ja säännöistä.

Perämies voi toimia veneen päällikkönä saaristossa hyvissä keliolosuhteissa ja muulloin kuin pimeän aikaan. Osa purjehduskouluista kutsuu perämieskursseja saaristopäällikkökursseiksi.

Päällikkökurssit

Yleensä kursseja käydessä edetään ensin purjehtijakurssille ja kokemuksen karttuessa voi ilmoittautua perämieskurssille, jonka jälkeen on mahdollista edetä päällikkökurssille. Päällikkö voi johtaa venettä myös huonoissa keliolosuhteissa ja öisin. Päällikkökurssilla opetellaan taitoja juuri näissä vaikeissa olosuhteissa eli purjehditaan pimeään aikaan valaistuilla väylillä. Lisäksi päällikkökursseilla parannetaan valmiuksia toimimiseen saaristossa ja rannikolla.

Kursseilla otetaan huomioon kunkin purjehtijan osaamisalueet ja vahvistetaan niitä. Osa purjehduskouluista kutsuu tällaisia päällikkökursseja rannikkopäällikkökursseiksi. Tällaisen kurssin suoritettuaan kurssilaiset ovat valmiita johtamaan venettä saariston lisäksi rannikon läheisyydessä.

Purjehdustutkinto

Purjehduskursseja voi käydä ja harrastaa purjehtimista ilman varsinaisten tutkintojen suorittamista. Suomessa saa huvipurjehtia ilman todistusta alle 24 m pitkillä aluksilla. Monet kuitenkin haluavat suorittaa tutkinnot saadakseen todistuksen, jonka avulla voi esimerkiksi vuokrata veneitä käyttöönsä. Veneen vuokraamiseen ei riitä pelkät miehistötaidot, vaan on oltava osoitus joko rannikko- tai saaristopäällikkötaidoista. Tutkinnon suorittajille voidaan hankkia Liikenne- ja viestintävirasto Trafilta kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirja tai todistus vuokraveneen kuljettamiseksi.